top of page
000028180003.JPG
Criwiau creadigol: Y Byd Dylunio gyda Pypi Slush & Honey Hambley
Dydd Iau Mawrth 2 - 11:00am - 12:30pm - The Gate, Stwdio Dawns

A oes gen ti awydd i Ddylunio, Creu a Rhannu cyfryngau digidol?

Nawr yw eich cyfle i weithio ar y cyd gyda Dylunwyr Proffesiynol y diwydiant, sef Honey Hambley (Lone Worlds), Sam Stevens (Pypi Slysh) a Siôn Teifi Rees (Pypi Slysh). Dewch i ymuno â’r gelf a chrefftau i ddilyn briff i greu darn o gelf i BANNAU ei ddefnyddio ar ei blatfformau cymdeithas yn y dyfodol agos!

Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir yn y ffurflen ddesg dalu yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol ac fe'i defnyddir at ddibenion ystadegol yn unig, gan gynnwys wrth adrodd yn ôl i'n cyllidwyr. Ni fydd unrhyw wybodaeth yn cael eu cyhoeddi neu eu defnyddio mewn unrhyw ffordd bydd yn galluogi unrhyw unigolyn i’w hadnabod.

HONEY1.jpg
BEACONS LOGO NEW 2022 BLACK_2.png
Creative Wales Colour Positive CMYK.jpeg
bottom of page