top of page
Summit 2024 Logo

Tridiau o Gynhadleddau Diwidiant Cerddoriaeth

BETH YW SUMMIT? 

 

Mae rhaglen flaenllaw diwydiant cerddoriaeth Cymru ar gyfer pobl ifanc wedi datgelu ei chynhadledd fwyaf uchelgeisiol hyd yma! Mae Beacons Cymru wrth ei fodd i gyhoeddi dychwelyd ei chynhadledd diwydiant cerddoriaeth arloesol - SUMMIT; yn cael ei gynnal rhwng 21-23 Chwefror 2024. Mae'r digwyddiad aml-leoliad 3 diwrnod hwn yn ymestyn ar draws dinas Caerdydd ac mae'r cwbl AM DDIM.

 

Y llynedd, cofrestrodd dros 500 o bobl i fynychu a chymryd rhan mewn gweithdai, paneli rhyngweithiol, trafodaethau pryfoclyd, rhwydweithio diwydiant a cherddoriaeth fyw. Eleni, ar draws nifer o leoliadau cerddoriaeth eiconig yng Nghaerdydd gan gynnwys Arena Utilita Caerdydd, The Gate, Clwb Ifor Bach, Paradise Gardens, JOMEC (Prifysgol Caerdydd) a Porter’s, bydd SUMMIT yn rhoi cyfle unigryw i fynychwyr ddysgu oddi wrth y diwydiant cerddoriaeth allweddol a chysylltu ag arbenigwyr o ystod amrywiol o gefndiroedd a phrofiadau o bob rhan o’r DU.


Thema SUMMIT eleni yw ‘Edrych Ymlaen’. Mae'r thema hon wedi'i phlethu drwy gydol rhaglen SUMMIT gyda'r nod o ddarparu atebion, cynyddu optimistiaeth a rhoi cyfle i weithwyr proffesiynol ifanc ffynnu yn y diwydiant cerddoriaeth.


 

SUT MAE COFRESTRU?

 

Tocyn cyffredinol - Os oes gennych ddiddordeb mewn cofrestru ar gyfer tocynnau cyffredinol i Summit bydd gennych fynediad i The Gate, Jomec, Sustainable Studio  a Digwyddiadau Miwsig Fyw*

 

*Sylwer bod mynediad i gigs ar sail y cyntaf i’r felin hyd nes y byddwn yn llawn. Nid yw tocynnau copa yn gwarantu mynediad. Cofiwch fod Porters  ar gyfer unigolion 18 oed a hŷn, tra bod Clwb Ifor Bach ar agor i rai 16 oed a hŷn.

 

Cofrestru Ychwanegol - Mae cyfleoedd cofrestru ychwanegol ar gael ar gyfer Gweithdai, Dadl Ieuenctid Atseinio, BBC Studios, a Live A&R gyda Jamila Scott*. Hyd yn oed os oes gennych docyn cyffredinol ar gyfer Summit rhaid i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiadau hyn ar wahân.

 

*Sylwer bod angen cyflwyniad cerddoriaeth ymlaen llaw ar gyfer yr olaf

 

Gobeithio y cewch chi brofiad gwych yn y digwyddiadau hyn!

bottom of page