top of page
Summit 2024 Logo

Tridiau o Gynhadleddau Diwidiant Cerddoriaeth

TYNNWCH EICH LLUN PROFFESIYNOL

beaconssquare.jpg

DYDD IAU CHWEFROR 22 - 3.00PM - 6.00PM - THE GATE - STWDIO DAU

Ymunwch â ni yn The Gate ddydd Iau, Chwefror 22ain, 2024, o 3-6pm i gael y cyfle i dynnu eich llun proffesiynol gyda’n ffotograffydd mewnol. P'un a ydych chi'n gweithio ar eich liwt eich hun yn y diwydiant cerddoriaeth, yn rhedeg eich busnes eich hun, neu'n dymuno cael llun caboledig ar gyfer eich proffil LinkedIn, eich gwefan neu'ch cyfryngau cymdeithasol, dyma'r cyfle perffaith i roi mantais i'ch gyrfa. Gorau oll, mae’r gwasanaeth hwn yn hollol rhad ac am ddim gyda’ch tocyn Copa. Peidiwch â cholli'r cyfle gwerthfawr hwn i wella'ch delwedd broffesiynol.

THE GATE.png

THE GATE 

Mae’r Gate mewn adeilad eglwys rhestredig Gradd II, gynt yn Yr Eglwys Bresbyteraidd Plasnewydd a neuadd ysgol. Fe'i lleolir yn Stryd Keppoch yn edrych dros Sgwâr Plasnewydd yn ardal y Rhath o Gaerdydd.

bottom of page