top of page
Summit 2024 Logo

Tridiau o Gynhadleddau Diwidiant Cerddoriaeth

DYDD IAU CHWEFROR 22 - 3.00PM - 5.00PM - THE GATE - PRIF YSTAFELL

Yn ôl yn ôl y galw poblogaidd! Neidiwch ar y cyfle gwych hwn i gael adborth ar eich opsiynau gan Jamila Scott, y mae ei gyrfa yn cynnwys ei rôl bresennol fel Ymgynghorydd i TY Music ac A&R i Ella Eyre, Prif Swyddog Gweithredol Into The Blue Management, ynghyd â 13 mlynedd o brofiad o weithio yn y diwydiant cerddoriaeth gan gynnwys rolau yn Warner Music a Method Music.

 

O ddarganfod Disclosure ar MySpace i weithio gyda Years & Years a'u datblygu i'r pwynt o arwyddo i Polydor a hyd yn oed archebu SZA ar gyfer ei sioe SXSW gyntaf, mae Jamila wedi chwarae rhan weithredol mewn sawl maes o'r busnes gydag amrywiaeth o artistiaid. Roedd galw mawr am sesiynau’r llynedd, felly peidiwch â cholli’ch cyfle i gael cipolwg ar fyd A&R.

 

Byddwch yn cael eich gwahodd i gyflwyno cerddoriaeth i dderbyn adborth a chyngor gan Jamila. Sylwch, os cewch eich rhoi ar y rhestr fer, efallai y cewch eich gwahodd i siarad â Jamila o gynulleidfa fyw.

AMDANO  JAMILA SCOTT

Mae gan Jamila Scott dros dair ar ddeg flynedd o brofiad yn y diwydiant cerddoriaeth, ar ôl weithio yn Polydor, Warner Records a chwmnïau rheoli fel Method Records a Tileyard Music. Arwyddodd a A&R-odd nifer o artistiaid, gan gynnwys Lion Babe a Years & Years. Mae Jamila nawr yn rhedeg cwmni rheoli ei hun, Into The Blue lle mae hi’n rheoli Melle Brown, Jack Kane, Halfrhymes a Hannah Yadi.

 

Yn ochr yn ochr i’w dyletswyddau rheoli ac A&R mae Jamila wedi rhedeg blog tastemaker Cruel Rhythm ers 2011 - credydwyd y blog efo darganfod Disclosure ymhlith eraill, a gweithiodd Jamelia efo partneriaid fel Sonos a  Hype Machine ar ddigwyddiadau wnaeth weld perfformiadau artistiaid a oedd yn gynnar yn eu gyrfaoedd efo perfformwyr fel SZA, Kelis, Dua Lipa a Stormzy yn SXSW, Great Escape a mwy. 

THE GATE.png

THE GATE 

Mae’r Gate mewn adeilad eglwys rhestredig Gradd II, gynt yn Yr Eglwys Bresbyteraidd Plasnewydd a neuadd ysgol. Fe'i lleolir yn Stryd Keppoch yn edrych dros Sgwâr Plasnewydd yn ardal y Rhath o Gaerdydd.

bottom of page