top of page
Summit 2024 Logo

Tridiau o Gynhadleddau Diwidiant Cerddoriaeth

GWNEWCH I AI EI WNEUD! GWEITHDY YMARFEROL I WNEUD EICH GWAITH GWEINYDDOL

Make AI Do It 2 copy.jpg

DYDD IAU CHWEFROR 22 - 4.30PM - 5.30PM - THE GATE - STWDIO UN

“Rydw i eisiau mwy o amser creadigol a llai o amser yn gwneud capsiynau, marchnata a’r pethau diflas eraill!” Swnio fel ti? Wel rydyn ni wedi dylunio gweithdy i wneud yn union hynny. Darganfod bod technoleg AI yn chwyldroi'r ffordd yr ydym yn trin dyletswyddau gweinyddol, yn symleiddio prosesau, ac yn cynyddu effeithlonrwydd. Efallai eich bod yn dablo yn Chat GPT ond, a ydych chi'n datgloi ei wir bŵer?

Cael mewnwelediadau gwerthfawr, awgrymiadau a deall heriau gweithredu AI mewn llifoedd gwaith gweinyddol, ac archwilio enghreifftiau byd go iawn o integreiddio AI llwyddiannus. Ein harweinydd gweithdy yw Lennon Williams, ffigwr amlochrog o’r diwydiant cerddoriaeth gyda dros 8 mlynedd o brofiad. Mae gan gefndir amrywiol Lennon, o ddechrau fel cyflwynydd radio i hyrwyddo ei ddigwyddiadau ei hun, ddealltwriaeth heb ei hail o arferion creadigol a diwydiannol y diwydiant cerddoriaeth.

Gyda’i ymchwil yn astudio’r berthynas rhwng AI a’r diwydiant cerddoriaeth mae gan Lennon ddealltwriaeth o’r dirwedd newidiol trwy astudio ffenomenoleg y dirwedd sy’n newid yn barhaus. Os ydych chi'n gerddor, yn rhywun o fewn y diwydiant, neu â diddordeb yn yr hyn sy'n digwydd yn y diwydiant cerddoriaeth, y gweithdy hwn yw'ch cyfle i aros ar y blaen i gromlin AI yn y diwydiant cerddoriaeth.

THE GATE.png

THE GATE 

Mae’r Gate mewn adeilad eglwys rhestredig Gradd II, gynt yn Yr Eglwys Bresbyteraidd Plasnewydd a neuadd ysgol. Fe'i lleolir yn Stryd Keppoch yn edrych dros Sgwâr Plasnewydd yn ardal y Rhath o Gaerdydd.

bottom of page