top of page
Summit 2024 Logo

Tridiau o Gynhadleddau Diwidiant Cerddoriaeth

MEDDWL HAPUS, BYWYD HAPUS: DYLETSWYDD GOFAL Y DIWYDIANT MIWSIG PAN DAW AT EIN LLES GYDA MUSICIANS UNION

musiciansunionsquare.jpg

DYDD IAU CHWEFROR 22 - 11.00AM - 11.30PM - THE GATE - PRIF YSTAFELL

“Mae lles artistiaid a gweithwyr proffesiynol y diwydiant wedi gweld mwy o sylw nag erioed yn y blynyddoedd diwethaf, o berfformiad Lewis Capaldi yn Glastonbury yn 2023 i Megan Thee Stallion yn lansio ei gwefan adnoddau iechyd meddwl ei hun “Bad B—-es Have Bad Days Hefyd”, enghraifft arall oedd canlyniadau prosiect diweddar y Cyfrifiad Cerddorion.

Efallai nad ydych chi’n siŵr am yr adnoddau neu’r cymorth sydd ar gael i chi mewn perthynas ag iechyd meddwl a lles fel cerddor neu rywun sy’n gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth, ond mae help ar gael.

 

Ymunwch â ni wrth i Andy o Musicians' Union archwilio’r pwnc hwn gan gynnwys y cymorth llesiant a’r adnoddau sydd ar gael i gerddorion

THE GATE.png

THE GATE 

Mae’r Gate mewn adeilad eglwys rhestredig Gradd II, gynt yn Yr Eglwys Bresbyteraidd Plasnewydd a neuadd ysgol. Fe'i lleolir yn Stryd Keppoch yn edrych dros Sgwâr Plasnewydd yn ardal y Rhath o Gaerdydd.

bottom of page