top of page
Summit 2024 Logo

Tridiau o Gynhadleddau Diwidiant Cerddoriaeth

PEAK TALKS (SGWRS BRIG)

peaktalkssquare.jpg

DYDD IAU CHWEFROR 22 - 11.30AM - 12.30PM & 1.15PM - 2.15PM - THE GATE - STWDIO DAU

"Pe bai TikTok yn gwneud Tedxtalks"

 

Mae Summit yn cyflwyno 'Peak Talks': sesiynau 15 munud hudolus a deinamig sy'n cyfuno byrder a chreadigrwydd TikTok â natur ysgogol Tedxtalks. Yn y fformat unigryw hwn, bydd siaradwyr yn cael y cyfle i gyflwyno eu syniadau, mewnwelediadau, a darganfyddiadau gan ddefnyddio dim ond 10 sleid.

 

Paratowch i gael eich ysbrydoli wrth i’n 8 siaradwr rannu darganfyddiadau newydd ac arloesol a fydd yn herio eich safbwyntiau ac yn tanio eich chwilfrydedd. Ymunwch â ni am brofiad deniadol a chyflym a fydd yn eich gadael â chyfoeth o wybodaeth a phersbectif ffres ar y byd o'n cwmpas.

THE GATE.png

THE GATE 

Mae’r Gate mewn adeilad eglwys rhestredig Gradd II, gynt yn Yr Eglwys Bresbyteraidd Plasnewydd a neuadd ysgol. Fe'i lleolir yn Stryd Keppoch yn edrych dros Sgwâr Plasnewydd yn ardal y Rhath o Gaerdydd.

bottom of page