top of page
8A3F3B31-005D-4240-A537-03AC4EF433B4.jpg
Yr Honey Sessions Yn Cyflwyno: 
Darganfod Eich Llais ar Radio
Dydd Iau Mawrth 2 - 1:00pm - 1:45pm - The Gate, Prif Ystafell

Mae Angelle Joseph yn gyflwynydd/darlledwr i’r BBC, ar ôl cyflwyno sioeau ar BBC Radio 1, BBC Radio 1XTRA, BBC 6Music a BBC Introducing. Mae Angelle wedi hyrwyddo lleisiau newydd a rhoi cyfle i ddigon o gerddorion ifanc ddisgleirio ar lwyfan cenedlaethol, gan roi eu hawyrennau cyntaf i rai fel DYLAN, Piers James a mwy.

 

Mae Angelle hefyd yn gyswllt cymunedol ar gyfer y Independent Venue Community and Future Female Society, i greu mannau diogel i ennyn diddordeb pobl ifanc ac ysbrydoli pobl ifanc i fyd y cyfryngau/cerddoriaeth drwy eu lleoliadau lleol. Yn nes adref, mae Angelle wedi bod yn gwneud cyfraniad hanfodol i brosiect arobryn The Honey Sessions fel gweithiwr proffesiynol yn y diwydiant, gan gynnig cyngor hollbwysig ac ysbrydoledig i artistiaid a chynhyrchwyr ifanc Cymru.

 

Ymunwch â ni, Angelle a'ch cyflwynydd o'r Honey Sessions Tara Turner, wrth iddi ofyn y cwestiynau mae pawb moyn gwybod yr atebion i.

 

Sut mae dechrau ym myd radio? Sut mae darlledwyr yn clywed eich cerddoriaeth? Pam ei bod yn bwysicach nag erioed i gefnogi artistiaid newydd ar lawr gwlad? Mae'r sgwrs yma'n syml- na ellir ei cholli!

Amdano Angelle Joseph

Mae Angelle Joseph yn ddarlledwr gyda BBC Radio ac yn Gyswllt Cymunedol ar gyfer Cymuned Lleoliadau Annibynnol. Mae Angelle wedi gweithio â BBC Radio 1, 1XTRA, Radio Suffolk, Radio Six ac yn cadw cysylltiad rheolaidd â Sîn MOBO Cymru, gan helpu i roi sylw i Dalent Gymreig anhygoel. Mae Angelle yn parhau i aroleuo artistiaid a thalent heb eu darganfod yn y D.U., ac yn un o’r bobl broffesiynol anhygoel yn y diwydiant sydd wedi cefnogi'r Honey Sessions yn ddiweddar.

BEACONS LOGO NEW 2022 BLACK_2.png
Creative Wales Colour Positive CMYK.jpeg
bottom of page