top of page
BASECAMP LOGO BLACK copy.jpg

In the lead up to Summit, Beacons will zigzag across Wales, bringing Basecamp events to your backyard. Here, you’ll meet your local music industry heroes, connect with like-minded young people, and unlock exciting knowledge and new opportunities to help forge your creative career.

Yn arwain i fyny at Summit, bydd Bannau yn igam-ogam ledled Cymru, yn dod â digwyddiadau Basecamp i'ch iard gefn. Yma, byddwch yn cwrdd ag arwyr eich diwydiant cerddoriaeth lleol, yn cysylltu â phobl ifanc o'r un meddylfryd, ac yn datgloi gwybodaeth gyffrous a chyfleoedd newydd i helpu creu eich gyrfa greadigol.

WATCH OUR PREVIOUS BASECAMPS
GWYLIWCH EIN BASECAMPS BLAENOROL

FOCUS WALES
WREXHAM
07.05.2022
WATCH // GWYLIO

SWANSEA
25.03.2022
WATCH // GWYLIO

BANGOR
19.02.2022

WATCH // GWYLIO  

CARDIFF
02.02.2022

WATCH // GWYLIO

bottom of page