BEACONS WEB LOGO.png

ABOUT

Beacons is a pan-Wales organisation aiming to empower the next generation of young people (aged 16-25) aspiring to work in the Welsh music industry. Following the success of regional projects - Forté Project (est. 2015) and Young Promoters Network (est. 2010) - Beacons formed with the support of Creative Wales in 2021.

 

Our vision is to provide all young people across Wales with access to the industry knowledge, opportunities, networks and skills necessary to carve sustainable careers and new business models in the Welsh music industry.

AMDANOM NI

Sefydliad Cymru gyfan yw Beacons sy’n ceisio grymuso’r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc (16-25 oed) sy’n dyheu i weithio yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg. Yn dilyn llwyddiant prosiectau rhanbarthol – Forté Project (est. 2015) a Young Promoters Network (est. 2010) – ffurfiwyd Beacons gyda Creative Wales yn 2021. 
 
Ein gweledigaeth yw i ddarparu holl bobl ifanc Cymru gyda’r wybodaeth, y cyfleoedd, y rhwydweithiau a’r sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen i greu gyrfaoedd cynaliadwy a modelau busnes newydd yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Beacons Logo Bank.png