CRWTH LOGO RED INVERT.png
Twitter.png

A new bilingual music industry magazine with a focus on Welsh music industry news, profiles and opportunity. Crwth is designed and delivered by young emerging industry personnel, and shines a light on the music industry, culture and art in modern Wales. Issue 1 of Crwth will be launched in early 2022.

Instagram.png

Cylchgrawn diwydiant cerddoriaeth dwyieithog newydd gyda ffocws ar newyddion, proffiliau a chyfleoedd diwydiant cerddoriaeth Gymraeg. Mae Crwth wedi’i ddylunio a’i gyflwyno gan bersonél ifanc y diwydiant sy’n datblygu, ac mae’n taflu goleuni ar y diwydiant cerddoriaeth, diwylliant a chelf yn y Gymru fodern. Bydd Rhifyn 1 o Crwth yn cael ei lansio yn gynnar yn 2022.

IMG_1405 2 2.jpeg

PROJECT LEAD / Arweinydd Prosiect

Alexandra Jones

Raised in the South Wales valleys and now based in Cardiff, Alexandra Jones is a freelancer in the Welsh music industry. Aside from working as a Project Officer at Beacons Cymru, she works with organisations such as the artist development programme Forté Project and also promotes live Welsh music at the music venue and theatre, Porter's Cardiff. Her mission with Crwth Magazine is to shine a light on the music industry, culture and art in modern Wales. Available bilingually, Crwth offers the chance for young people of Wales to share their stories and educate each other on how to navigate working in the music industry. 

Contact: alexandra@beacons.cymru

Twitter.png
Instagram.png

Wedi’i magu yng nghymoedd De Cymru ac sydd bellach wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, mae Alexandra Jones yn llawrydd yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg. Yn ogystal â gweithio fel Swyddog Prosiect gyda Beacons Cymru, mae hi'n gweithio gyda sefydliadau fel y rhaglen datblygu artistiaid Forté Project a hefyd yn hyrwyddo cerddoriaeth fyw Gymreig yn y lleoliad cerddoriaeth a theatr, Porter's Caerdydd. Ei chenhadaeth gyda Chylchgrawn Crwth yw taflu goleuni ar y diwydiant cerddoriaeth, diwylliant a chelf yn y Gymru fodern. Ar gael yn ddwyieithog, mae Crwth yn cynnig y cyfle i bobl ifanc Cymru rannu eu straeon ac addysgu ei gilydd ar sut i lywio gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth.

 

Cysylltwch: alexandra@beacons.cymru

Twitter.png
Instagram.png
Beacons Logo Bank.png