top of page
AMLEN STAMP.jpg

Prosiect Ymchwil a Datblygu newydd i'r Diwydiant Cerddoriaeth laith Gymraeg

Mae Amlen yn brosiect Ymchwil a Datblygu sy’n ceisio chwalu’r rhwystrau i siaradwyr Cymraeg ifanc (18-25) sy’n dilyn gyrfaoedd yn y diwydiant cerddoriaeth.

 

Trwy bartneru gyda digwyddiadau presennol (e.e. Eisteddfod) a sefydliadau (e.e. Merched Yn Gwneud Miwsig) byddwn yn cyflwyno holiaduron rhyngweithiol, grwpiau ffocws a chreu fideo.

 

Byddwn yn casglu data empirig sy'n dangos anghenion y bobl ifanc hyn, ac yn cyflwyno rhywfaint o weithgarwch peilot. Bydd y canfyddiadau nid yn unig yn llywio strategaeth, polisi a darpariaeth IG Beacons Cymru yn y dyfodol - bydd ar gael fel troedle i unrhyw sefydliad sy’n dymuno ei defnyddio a’i gweithredu.

Keziah.jpeg

Rheolwr Prosiect

Keziah O'Hare

Gyda cherddoriaeth wedi’i gwau trwy’i holl fywyd, magwyd Keziah yn y dref fach o Lanelli; lle’r oedd hi’n chwarae dryms, canu, cyfansoddi caneuon, creu fideos cerddoriaeth ac yn perfformio’n fyw. Gorffennodd ei MA ym Mhrifysgol Caerdydd yn Ieithoedd ac Ieithyddiaeth ac yna trwy COVID creodd y cymeriad ‘Miss O’Hare yn Dysgu Cymraeg’ i annog fwy o bobl i gael hyder trwy siarad Cymraeg trwy ganeuon rap a fideos comedi byr. Trwy’r profiadau yma, cafodd yr amser i ddeall fwy am Gymru a’i phobl mewn ffordd ddyfnach ac yn gryfach gan sylweddoli bod hi mhoyn fuddsoddi yn y Gymraeg â’r wlad. Mae hi wedi cyfrannu tuag nifer o brosiectau Beacons Cymru ers ymuno ym mis Ionawr 2023 ac mae bellach yn gyd-swyddog arweiniol ei brosiect ymchwil a datblygu Iaith Gymraeg cyntaf; Amlen.

Instagram: @missoharecymru

Cyswllt: summit@beacons.cymru

296787000_777594227007401_9008760032580821784_n.jpg

Rheolwr Prosiect

Glyn Rhys-James

Mae Glyn yn gerddor, yn beiriannydd sain ac yn llawrydd yn y diwydiant cerddoriaeth o Aberystwyth. Mae wedi byw yng Nghaerdydd ers 2016 ar ôl symud gyda’i fand, Mellt. Dyfarnwyd Albwm Cymraeg y Flwyddyn i’w halbwm cyntaf, Mae’n Hawdd Pan Ti’n Ifanc (2018), a chyrhaeddodd restr fer y Wobr Gerddoriaeth Gymreig yr un flwyddyn.

 

Astudiodd ym Mhrifysgol De Cymru, gan raddio gyda gradd mewn Peirianneg Sain yn 2019. Ers hynny, mae Glyn wedi gweithio gyda nifer o artistiaid Cymraeg addawol fel Papur Wal, Adwaith, Sywel Nyw a Los Blancos.

 

Mae Glyn wedi bod yn gweithio gyda Beacons Cymru ers mis Mawrth 2022 ac mae’n frwd dros hyrwyddo’r iaith Gymraeg a’r sin gerddoriaeth anhygoel sydd gan Gymru i’w gynnig.

Cyswllt: office@beacons.cymru

image0 (1).jpeg

Rheolwr Prosiect
Anest

Anest spent her first 18 years of life growing up in Dyffryn Nantlle, specifically a small village by the name of Clynnog Fawr, before moving up to Glasgow to study for a degree in English language and linguistics.

Her dissertation looked at the links between Welsh identity and phonetic variation in the voices of the Cool Cymru era, a perfect combination of her love of music and Welsh linguistics.

After graduating in 2022 she moved down to Cardiff and has spent the past year working in the books industry, first as a bookseller and now as a Welsh translation project officer. She’s excited to dip her toes into the music industry as a project officer at Beacons Cymru. When it comes to her musical ability, however, she’s been trying to teach herself to play guitar for the past decade but she still can’t play an F chord.

Lewys Portrait.jpg

Rheolwr Prosiect
Lewys Siencyn

Mae Lewys yn gerddor a chynhyrchydd yn wreiddiol o Ddolgellau a adawodd brifysgol Caerdydd yn 2022 gyda gradd mewn cerddoriaeth ac arbennigedd mewn perfformio a chyfansoddi. Fe ddaw i brosiect Amlen gyda throed ym meysydd cyfoes a chlasurol, a phrofiad helaeth ym myd cerddoriaeth a chyfryngau Cymru, yn perfformio ar lwyfannau
nodedig calendr y sîn gyda llond llaw o artistiaid gan gynnwys HMS Morris, Sachasom, a’i fand, Lewys (WRKHOUSE, bellach). Mae ei waith llawrydd hefyd yn cynnwys gwaith y tu ôl i’r llen, yn aelod brŵd o bwyllgor trefnu Sesiwn Fawr Dolgellau ers sawl blwyddyn, ac, yn fwy
diweddar, yn gweithio fel swyddog prosiectau a mentor gyda Cerdd Gymunedol Cymru.

Diolch i’n cyllidwyr:

Youth-Music.png
bottom of page