top of page
The Honey Sessions Logo.png

Beth yw Honey Sessions?

 

Prosiect diwydiant cerddoriaeth a chyffrous sy’n anelu i gefnogi ac ysbrydoli ysgrifenwyr caneuon ifanc, artistiaid, cynhyrchwyr a rheolwyr prosiect sy’n gweithio ym myd hip-hop, rap a grime, r’n’b a cherddoriaeth bop yng Nghymru. 

 

Mae’r ‘Honey Sessions’ yn rhoi cyfle unigryw i artistiaid a chynhyrchwyr ifanc weithio gyda’i gilydd i wneud cerddoriaeth newydd sbon ac i ehangu eu gwybodaeth am y diwydiant trwy ddysgu oddi wrth ystod o weithwyr proffesiynol proffil uchel y diwydiant. 

 

Mae’r ‘Honey Sessions’ yn rhoi pwyslais ar artistiaid a chynhyrchwyr sy’n creu MOBO - Music of Black Origin - trwy dynnu sylw at grewyr newydd yn y genre cynhwysfawr hwn.

 

Mae’r ‘Honey Sessions’ wedi’u datblygu mewn ymgynghoriad ag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n gweithio’n benodol mewn genres MOBO. Mae Sizwe Chitiyo, cerddor a Swyddog Bannau, wedi hen deimlo bod angen cefnogaeth ar gerddoriaeth MOBO yng Nghymru. ‘Yn y gorffennol, mae pobl ifanc sy’n creu cerddoriaeth mewn genres MOBO heb dderbyn cefnogaeth mewn llawer o feysydd o’r diwydiant, mae’r ‘Honey Sessions’ wedi’u dylunio i ddarparu llwyfan ar gyfer creadigrwydd a gwybodaeth i’r cerddorion newydd yma, yn ogystal â chreu rhwydwaith newydd, broffil uchel, o arbenigedd i’r diwydiant. Rydym am i’r Honey Sessions ddarparu’r gofod a’r gefnogaeth i’r gymuned i’w helpu nhw ffynnu!’ 

 

Daeth lansiad ‘Honey Sessions’ yn 2021 â chydweithrediadau gwych, mewnwelediadau hanfodol a llwyfan sbringfwrdd i 13 o artistiaid a chynhyrchwyr nodedig. 

bottom of page