top of page

What is Beacons?

 

Beacons is a new bilingual suite of online resources for the future of the music industries in Wales. 

Built by young people for young people; and delivered by a diverse range of inspirational role models from across the music industries; providing knowledge, mentorship, networks, and opportunity.

hello@beacons.cymru

 

Beth yw Bannau? 

Mae Bannau yn gyfres ddwyieithog newydd o adnoddau ar-lein ar gyfer dyfodol y diwydiannau cerdd mewn Cymru wledig, sydd wedi'i datgysylltu.

Adeiladwyd gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc; a'u cyflwyno gan ystod amrywiol o fodelau rôl ysbrydoledig o bob rhan o'r diwydiannau cerdd; darparu gwybodaeth, mentoriaeth, rhwydweithiau a chyfle.

hello@beacons.cymru

bottom of page