top of page
Hollie Profit.jpg
O Conwy i Creamfields: Gweithdy DJ i ddechreuwyr gyda Hollie Profit
Dydd Iau Mawrth 2 - 1:45pm - 2:45pm - The Gate, Prif Ystafell

Wedi’i hysbrydoli gan bêl ddisgo enwog Studio 54 a hynodrwydd cyffrous y sîn tanddaearol; Hollie Profit, o Gonwy, yw Brenhines Disgo Cymru! Mae 'di chwarae yn rhai o ddigwyddiadau mwyaf y sin ddawns gan gynnwys Lost Village, Creamfields, Cafe Mambo a Ministry of Sound, ar ben hynny mae hi wedi cael cyfnodau preswyl yn Cirque Du Soul, Triple Cooked, Rise Festival, Invades a Les Hoots.

Ar gyfer y Gweithdy DJ hwn, nid oes angen unrhyw sgiliau na phrofiad, dim ond diddordeb mewn cerddoriaeth a DJ'o. Os ydych chi erioed wedi meddwl neu eisiau gwybod beth mae DJ yn ei wneud tu ôl i'r deciau yna ymunwch â ni ar gyfer y sesiwn yma i ddysgu hanfodion DJ'o gyda phrofiad ymarferol.

Pwy sydd am fod nesaf yn dilyn Hollie ar draws y byd, llenwi ystafelloedd a chael pobl i ddawnsio'n wyllt. Dyma'r lle i ddechrau yn bendant!

Amdano Hollie Profit

'Brenhines Disco Cymru'
 

Cyfeirir ato gan rai fel un o'r rhagolygon mwyaf cyffrous i ddod allan o wlad wledig brydferth Cymru yn y cyfnod diweddar, mae Hollie Profit yn dywyniad o heulwen yn y bydysawd DJ. Wedi’i ysbrydoli gan bêl ddisco Studio 54 a’r echreiddigrwydd gyffrous o’r sîn hows tanddaearol, mae Hollie wedi atgyfnerthu ei chyrfa’n gyflym ar draws y byd - gan adeiladu rhestr ddwys o gyflawniadau yn y broses. 


Gwelir yn  - Lost Village, Creamfields, Gottwood, Rise Festival, El Dorado, Cafe Mambo, Kaluki, Ministry of Sound, Amsterdam Dance Event.


Cefnogi - Dimitri From Paris, Purple Disco Machine, The Martinez Brothers, Horse Meat Disco, The Shapeshifters, CC:DISCO!, Elliot Adamson, Bellaire a mwy


Preswylfodau - Cirque Du Soul, Triple Cooked, Rise Festival, Invades a Les Hoots.
 

Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir yn y ffurflen ddesg dalu yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol ac fe'i defnyddir at ddibenion ystadegol yn unig, gan gynnwys wrth adrodd yn ôl i'n cyllidwyr. Ni fydd unrhyw wybodaeth yn cael eu cyhoeddi neu eu defnyddio mewn unrhyw ffordd bydd yn galluogi unrhyw unigolyn i’w hadnabod.

BEACONS LOGO NEW 2022 BLACK_2.png
Creative Wales Colour Positive CMYK.jpeg
bottom of page