top of page
LLEOLIAD: THE GATE
Dydd Iau Mawrth 2 - 11:00am - 5:45pm

Mae’r Gate mewn adeilad eglwys rhestredig Gradd II, gynt yn Yr Eglwys Bresbyteraidd Plasnewydd a neuadd ysgol. Fe'i lleolir yn Stryd Keppoch yn edrych dros Sgwâr Plasnewydd yn ardal y Rhath o Gaerdydd.

the gate.jpg

Credyd @JackSkivensIllustration / Minty’s Gig Guide

BEACONS LOGO NEW 2022 BLACK_2.png
Creative Wales Colour Positive CMYK.jpeg
bottom of page