top of page
BWTS LOGO.png

Mae BWTS yn gyfres ddogfen fer sy’n adlewyrchu rolau realistig personél Diwydiant Cerddoriaeth Gymreig. Nod y gyfres yw addysgu ac ysbrydoli pobl ifanc mewn y llwybrau gyrfa sy’n bosib yn ogystal ag aroleuo unigolion a sefydliadau sy’n cyfrannu at yr ecosystem.

 

Rydyn ni wedi ymuno ag Anthem ar gyfres o fideos a fydd yn dechrau ateb eich cwestiynau. Darganfyddwch beth sydd ei angen i gerfio gyrfa mewn amrywiaeth o rolau yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg.

bottom of page