top of page

Sefydliad Cymru gyfan yw Beacons sy’n ceisio grymuso’r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc sy’n dyheu i weithio yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg.

PROSIECTAU

Bydd Bannau yn igam-ogam ledled Cymru, yn dod â digwyddiadau Basecamp i'ch iard gefn. Yma, byddwch yn cwrdd ag arwyr eich diwydiant cerddoriaeth lleol, yn cysylltu â phobl ifanc o'r un meddylfryd, ac yn datgloi gwybodaeth gyffrous a chyfleoedd newydd i helpu creu eich gyrfa greadigol.

DARGANFOD MWY

BASECAMP LOGO BLACK copy.jpg

Mae Amlen yn brosiect Ymchwil a Datblygu sy’n ceisio chwalu’r rhwystrau i siaradwyr Cymraeg ifanc (18-25) sy’n dilyn gyrfaoedd yn y diwydiant cerddoriaeth.

DARGANFOD MWY

AMLEN STAMP.jpg
BWTS LOGO.png

Mae BWTS yn gyfres ddogfen fer sy’n adlewyrchu rolau realistig personél Diwydiant Cerddoriaeth Gymreig.

DARGANFOD MWY

CRWTH LOGO RED INVERT.png

Cylchgrawn dwyieithog newydd sbon ar y diwydiant cerddoriaeth gyda ffocws ar newyddion, proffiliau a chyfleoedd yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg. Mae Crwth wedi’i ddylunio a’i gyflwyno gan bobl ifanc sy’n dod i’r amlwg o fewn y diwydiant, trwy daflu golau dros ddiwydiant cerddoriaeth, diwylliant a chelf yn Gymru fodern.

DARGANFOD MWY

FORTE.png

Yn 2022-23, mae'r Forté Project yn parhau i gyflwyno ei fodel datblygu talent sy’n cefnogi ac yn dathlu crewyr cerddoriaeth ifanc yng Nghymru.

DARGANFOD MWY

Future Disrupter.png

Mae Future Disrupter yn rhaglen ddatblygu newydd sy’n llawn dop sgiliau trosglwyddadwy ac arweiniad i helpu unrhyw berson ifanc sy’n dymuno fod yn rheolwr prosiect. 

DARGANFOD MWY

The Honey Sessions Logo.png

Prosiect diwydiant cerddoriaeth newydd a chyffrous sy’n anelu i gefnogi ac ysbrydoli ysgrifenwyr caneuon ifanc, artistiaid, cynhyrchwyr a rheolwyr prosiect sy’n gweithio ym myd hip-hop, rap a grime, r’n’b a cherddoriaeth bop yng Nghymru.

DARGANFOD MWY

LOGO_LIGHT.png

Mae Resonant yn brosiect sy’n torri tir newydd wrth geisio grymuso pobl sy’n uniaethu â rhywiau ymylol i weithio y tu ôl i’r llenni yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg.

DARGANFOD MWY

SUMMIT LOGO LLIW.png

Cynhadledd flynyddol diwydiant cerddoriaeth Gymraeg wedi’i dylunio a’i chyflwyno gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc.


DARGANFOD MWY

transform letters colour transparent (1).png

Mae TransForm Music yn seiliedig ar ymgynghoriad â chyfranogwyr trawsryweddol ac anneuaidd y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru.

DARGANFOD MWY

Cyfuniad o bobl ifanc o’r un meddylfryd, 16-25 oed, yn cydweithio i gysylltu pobl ifanc â chyfleoedd yn y diwydiant cerddoriaeth.

DARGANFOD MWY

Untitled design (18)_edited.jpg
bottom of page