top of page

AMDANOM NI

Sefydliad Cymru gyfan yw Beacons sy’n ceisio grymuso’r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc (16-25 oed) sy’n dyheu i weithio yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg. Yn dilyn llwyddiant prosiectau rhanbarthol – Forté Project (est. 2015) a Young Promoters Network (est. 2010) – ffurfiwyd Beacons gyda Creative Wales yn 2021. 
 
Ein gweledigaeth yw i ddarparu holl bobl ifanc Cymru gyda’r wybodaeth, y cyfleoedd, y rhwydweithiau a’r sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen i greu gyrfaoedd cynaliadwy a modelau busnes newydd yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg.

2.png
1.png
3.png
bottom of page