top of page
Future Disrupter.png

“Cefnogi’r genhedlaeth nesaf o syniadau arloesol y diwydiant cerddoriaeth”

 

Beth yw Future Disrupter?

 

Mae Future Disrupter yn rhaglen ddatblygu newydd sy’n llawn dop sgiliau trosglwyddadwy ac arweiniad i helpu unrhyw berson ifanc sy’n dymuno fod yn rheolwr prosiect. Bydd rhaglen Future Disrupter yn helpu chi datblygu sgiliau allweddol ar gyfer dyfodol eich gyrfa, gan gynnwys gwahoddiad i rwydwaith diwydiant newydd efo cyngor proffesiynol bydd yn eich helpu ar gyfer y camau nesaf. Os ydych chi’n edrych i reoli prosiect cychwyn eich hun o fewn y celfyddydau, rheoli prosiect cerddoriaeth neu'n ceisio am swydd rheolwr prosiect o fewn sefydliad - dyma’r pecyn cychwyn hanfodol i chi.Mae'r rhaglen Future Disrupter yn helpu grymysu y datblygiad dawn o’r Bobl Broffesiynol Diwydiant Cerddoriaeth yng Nghymru gan ddarparu cefnogaeth hanfodol i bobl ifanc efo angerdd am gerddoriaeth a rheoli prosiectau.

Beth fyddwch chi’n derbyn o’r Rhaglen Rheolwr Prosiect Future Disrupter?

  • 6 x Sesiynau Diwydiant yn cynnwys pynciau fel Cyllid a Chyllido, Trefniadaeth a Rheoli Amser, Perthnasoedd a Chyfathrebu, Cyfreithlondeb a Chontractau, Cynllunio, Datrys Problemau a Chwilo am Gyfleoedd

  • 8 x Sgyrsiau Allweddnod** yn cynnwys pynciau fel Trosolwg o Reoli Prosiect, Rheoli Prosiect Cerddoriaeth, Hyder wrth Siarad yn Gyhoeddus, Lles Gweithwyr Llawrydd, Esboniad o Geisiadau Cyllid a Deall Treth

  • Mynediad i rwydwaith o Reolwyr Prosiect ledled Cymru

  • Cyfleoedd profiad Gwaith â Thâl yng Nghynhadledd a Gŵyl SUMMIT Beacons Cymru

** Mae Sgyrsiau Allweddnod yn agor i’r cyhoedd tra bod rhagor y cynnig yn gyfyngedig i’r 10 ceiswyr a dewiswyd. 

 

Ystyriaethau, Cymhwysedd a Disgwyliadau

  • Bydd y rhaglen hon yn digwydd ar-lein yn bennaf

  • Rhaid i chi allu mynychu sesiynau ar nos Fawrth am 6pm Mae 1-3 sesiwn y mis)

  • Bydd gofyn i chi roi adborth pan ofynnir i chi

  • Rhaid i chi fod dros 18-30 oed

  • Rhaid eich bod wedi eich lleoli yng Nghymru

SAM07923.JPEG

Rheolwr Prosiect

Alexandra Jones

Raised in the South Wales valleys and now based in Cardiff, Alexandra Jones is a freelancer in the Welsh music industry. Aside from working as a Project Officer at Beacons Cymru, she works with organisations such as the artist development programme Forté Project and also promotes live Welsh music at the music venue and theatre, Porter's Cardiff. Her mission with Crwth Magazine is to shine a light on the music industry, culture and art in modern Wales. Available bilingually, Crwth offers the chance for young people of Wales to share their stories and educate each other on how to navigate working in the music industry. 

Cyswllt: alexandra@beacons.cymru

image0.jpeg

Rheolwr Prosiect
Meg Cox

Mae Meg Cox wedi bod yn gweithio’n llawrydd ers Tachwedd 2022 mewn gwahanol ganghennau o’r diwydiant cerddoriaeth Gymraeg, fel perfformiwr a cherddor sesiwn ar y drymiau a’r ffidil, cydgysylltydd artist ar gyfer gŵyl Between The Trees, athrawes cerddoriaeth Geltaidd a hwylusydd cerddoriaeth Gymraeg ac iaith a phrosiectau ar draws De Cymru. Fel artist gwerin a siaradwr ail iaith ei mamiaith, mae iaith a diwylliant yn elfennau craidd o’i gwaith sy’n ceisio hybu bywyd a hunaniaeth Geltaidd a Chymreig. Mae gweithio oddi ar y llwyfan yn y cynhyrchiad a threfnu y tu ôl i ddigwyddiadau cerddoriaeth wedi arwain at Meg i dyfu gyrfa ehangach yn y diwydiant proffesiynol ac mae'n parhau i ymgysylltu ag unrhyw gyfle sy'n rhyngweithio o fewn ei harbenigedd a'i llinellau gwaith eang.

Cwrdd â’n 10 Future Disrupters

Bectu_newydd.jpg
cc_logo_teal.png
download.png
bottom of page