top of page
Future Disrupter.png

“Cefnogi’r genhedlaeth nesaf o syniadau arloesol y diwydiant cerddoriaeth”

 

Beth yw Future Disrupter?

 

Mae Future Disrupter yn rhaglen ddatblygu newydd sy’n llawn dop sgiliau trosglwyddadwy ac arweiniad i helpu unrhyw berson ifanc sy’n dymuno fod yn rheolwr prosiect. Bydd rhaglen Future Disrupter yn helpu chi datblygu sgiliau allweddol ar gyfer dyfodol eich gyrfa, gan gynnwys gwahoddiad i rwydwaith diwydiant newydd efo cyngor proffesiynol bydd yn eich helpu ar gyfer y camau nesaf. Os ydych chi’n edrych i reoli prosiect cychwyn eich hun o fewn y celfyddydau, rheoli prosiect cerddoriaeth neu'n ceisio am swydd rheolwr prosiect o fewn sefydliad - dyma’r pecyn cychwyn hanfodol i chi.Mae'r rhaglen Future Disrupter yn helpu grymysu y datblygiad dawn o’r Bobl Broffesiynol Diwydiant Cerddoriaeth yng Nghymru gan ddarparu cefnogaeth hanfodol i bobl ifanc efo angerdd am gerddoriaeth a rheoli prosiectau.

Beth fyddwch chi’n derbyn o’r Rhaglen Rheolwr Prosiect Future Disrupter?

  • 6 x Sesiynau Diwydiant yn cynnwys pynciau fel Cyllid a Chyllido, Trefniadaeth a Rheoli Amser, Perthnasoedd a Chyfathrebu, Cyfreithlondeb a Chontractau, Cynllunio, Datrys Problemau a Chwilo am Gyfleoedd

  • 8 x Sgyrsiau Allweddnod** yn cynnwys pynciau fel Trosolwg o Reoli Prosiect, Rheoli Prosiect Cerddoriaeth, Hyder wrth Siarad yn Gyhoeddus, Lles Gweithwyr Llawrydd, Esboniad o Geisiadau Cyllid a Deall Treth

  • Mynediad i rwydwaith o Reolwyr Prosiect ledled Cymru

  • Cyfleoedd profiad Gwaith â Thâl yng Nghynhadledd a Gŵyl SUMMIT Beacons Cymru

** Mae Sgyrsiau Allweddnod yn agor i’r cyhoedd tra bod rhagor y cynnig yn gyfyngedig i’r 10 ceiswyr a dewiswyd. 

 

Ystyriaethau, Cymhwysedd a Disgwyliadau

  • Bydd y rhaglen hon yn digwydd ar-lein yn bennaf

  • Rhaid i chi allu mynychu sesiynau ar nos Fawrth am 6pm Mae 1-3 sesiwn y mis)

  • Bydd gofyn i chi roi adborth pan ofynnir i chi

  • Rhaid i chi fod dros 18-30 oed

  • Rhaid eich bod wedi eich lleoli yng Nghymru

Cwrdd â’n 10 Future Disrupters

Bectu_newydd.jpg
cc_logo_teal.png
download.png
bottom of page