top of page
transform letters colour transparent (1).png

Mae TransForm Music yn seiliedig ar ymgynghoriad â chyfranogwyr trawsryweddol ac anneuaidd y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru.

Mae ein hymchwil wedi datgelu’r agen i hapddalwyr y diwydiant cerddoriaeth ddysgu am brofiadau pobl drawsryweddol ac anneuaidd mewn cerddoriaeth, ac i weithredu i sicrhau bod pobl drawsryweddol ac anneuaidd yn teimlo bod croeso iddynt, bod nhw’n ddiogel, cynwysedig, ac yn gallu cyfranogi fel aelodau staff a chynulleidfaoedd fel ei gilydd. Trwy gyfres o grwpiau ffocws wedi’i hwyluso’n broffesiynol a holiadur ar lein, uwcholeuwyd TransForm Music nifer o gamau positif sy’n anelu i bontio’r bwlch o fewn tangynrychiolaeth ac i wella profiadau pobl drawsryweddol ac anneuaidd yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg.

Casper James Pic.jpeg

Rheolwr Prosiect

Casper James

Casper yw Prif Swyddog Prosiect Iau TransForm Music yn ogystal â bod yn brif leisydd y band aggro-glam TELGATE. 8 mlynedd yn ôl, daeth allan fel person drawsryweddol, ar ôl tyfu i fyny yn cwiar yng nghefn gwlad Cymru, nad oedd bob amser y profiad mwyaf cadarnhaol iddo'i hun. Fodd bynnag, oherwydd yr alltudio yn ei ddyddiau cynnar, gwnaeth Casper yn benderfynol o sefyll i fyny drosto'i hun, daliodd ei ben yn uwch a brwydrodd am ofodau lle'r oedd fod ciwar-ness yn cael ei ddathlu.

Ar ôl gweithio ochr yn ochr â Beacons Cymru am rai misoedd, i ddechrau fel Ymgynghorydd Ifanc, dyfarnwyd cyllid iddo drwy gronfa Atsain Anthem yng Ngwanwyn 2022 i greu TransForm Music. Mae'r prosiect wedi'i sefydlu i gefnogi pobl drawsryweddol ac anneuaidd yn y sîn gerddoriaeth; tra hefyd yn pontio'r bylchau mewn diffyg cynrychiolaeth yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg.

Cyswllt: casper@beacons.cymru

  • email icon
  • Instagram
bottom of page