top of page

Partneriaeth Gymdeithasol Newydd a Ffurfiwyd Rhwng Undeb y Cerddorion, CULT Cymru a Beacons Cymru

Updated: Aug 10, 2023


Mae Beacons Cymru yn falch iawn o gael cefnogaeth Cult Cymru, Bectu a Undeb y Cerddorion ar ffrwd newydd sbon o waith o’r enw Future Disrupter.


Rhaglen ddatblygu yw Future Disrupter a anelir at gefnogi darpar reolwyr prosiect ifanc (18-30). Trwy’r rhaglen Future Disrupter, bydd Beacons Cymru yn gweithio gyda deg o bobl ifanc o bob rhan o Gymru sy’n awyddus i ddatblygu eu gyrfaoedd yn y diwydiant cerddoriaeth. Mae'r rhaglen yn llawn amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy, arweiniad proffesiynol a chyfleoedd diwydiant, i gyd wedi'u hanelu at helpu a gyrru unrhyw reolwr prosiect yng nghyfnod cynnar-canol eu gyrfa.


Mae rhaglen Future Disrupter yn helpu i gryfhau llwybr talent gweithwyr proffesiynol y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru drwy ddarparu cymorth hanfodol i bobl ifanc sydd ag angerdd am gerddoriaeth a rheoli prosiectau.


Bydd cefnogaeth gan Cult Cymru ac Undeb y Cerddorion yn cryfhau ein nod ar y cyd o rymuso’r genhedlaeth nesaf o bersonél y diwydiant cerddoriaeth gyda chyngor cadarn, cyflog teg a chyfleoedd newydd.


Undeb y Cerddorion yw undeb llafur y DU ar gyfer cerddorion, sy’n cynrychioli dros 33,000 o gerddorion ledled y DU sy’n gweithio ym mhob sector o’r busnes cerddoriaeth. Yn ogystal â thrafod ar ran yr aelodau gyda holl gyflogwyr mawr y diwydiant, maent yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth i gerddorion.


Meddai Andy Warnock, Trefnydd Rhanbarthol Undeb y Cerddorion Cymru a De Orllewin Lloegr “Mae Undeb y Cerddorion yn falch iawn o allu cefnogi Beacons Cymru yn eu gwaith i ysbrydoli a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol y diwydiant cerddoriaeth gyda’r rhaglen Future Disrupter newydd”.

Mae CULT Cymru yn brosiect dysgu sy’n cael ei arwain gan BECTU mewn partneriaeth ag Equity, Undeb y Cerddorion a’r Writers’ Guild. Maent yn gweithio gyda gweithwyr y diwydiant, cyflogwyr a sefydliadau eraill i drefnu gweithgareddau dysgu a digwyddiadau rhwydweithio ledled Cymru.


Ychwanega CULT Cymru, “Mae CULT Cymru yn falch iawn o gefnogi a chydweithio gyda Beacons. Fel undebau llafur rydym yn rhannu’r un dyheadau a gwerthoedd o ran sicrhau bod y diwydiannau creadigol yng Nghymru yn hygyrch i bawb a bod gan y rhai sy’n ymuno â’r diwydiant ffrindiau oes a fydd yno iddynt mewn cyfnod heriol yn ogystal â’r rhai da”.


Meddai Alexandra Jones, arweinydd prosiect Future Disrupter:


“Mae’n fraint wirioneddol gallu cael dau bartner cyfrifol iawn yn rhan o Undeb y Cerddorion a CULT Cymru i helpu i gyflwyno’r hyfforddiant a darparu rhwydwaith cymorth ar gyfer y genhedlaeth nesaf o reolwyr prosiect ac entrepreneuriaid yma yng Nghymru. Bydd eu profiad, eu dirnadaeth a’u gwybodaeth yn amhrisiadwy i’n cyfranogwyr prosiect”.


Sefydliad Cymru gyfan yw Beacons Cymru sy’n ceisio grymuso’r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc sy’n dyheu am weithio yn y diwydiant cerddoriaeth. Ein gweledigaeth yw rhoi mynediad i bob person ifanc ledled Cymru at y wybodaeth, y cyfleoedd, y rhwydweithiau a’r sgiliau diwydiant sydd eu hangen i gerfio gyrfaoedd cynaliadwy a modelau busnes newydd mewn cerddoriaeth. Cofrestrwch ar gyfer cylchlythyr Bannau Cymru yn www.beacons.cymru a chael y diweddariadau diweddaraf yn syth i'ch mewnflwch.

I ddysgu fwy am Undeb y Cerddorion ewch i: https://musiciansunion.org.uk/ I ddysgu fwy am CULT Cymru ewch i: https://cult.cymru/


9 views

Comments


bottom of page