top of page

Sefydliad Cymru gyfan yw Beacons sy’n ceisio grymuso’r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc (16-25 oed) sy’n dyheu i weithio yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg.

PROSIECTAU

BASECAMP LOGO BLACK copy.jpg

Bydd Bannau yn igam-ogam ledled Cymru, yn dod â digwyddiadau Basecamp i'ch iard gefn. Yma, byddwch yn cwrdd ag arwyr eich diwydiant cerddoriaeth lleol, yn cysylltu â phobl ifanc o'r un meddylfryd, ac yn datgloi gwybodaeth gyffrous a chyfleoedd newydd i helpu creu eich gyrfa greadigol.

DARGANFOD MWY

Cylchgrawn dwyieithog newydd sbon ar y diwydiant cerddoriaeth gyda ffocws ar newyddion, proffiliau a chyfleoedd yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg. Mae Crwth wedi’i ddylunio a’i gyflwyno gan bobl ifanc sy’n dod i’r amlwg o fewn y diwydiant, trwy daflu golau dros ddiwydiant cerddoriaeth, diwylliant a chelf yn Gymru fodern.

DARGANFOD MWY

CRWTH LOGO RED INVERT.png
FORTE.png

Yn 2021 a 2022, bydd Forté Project yn parhau i ddarparu ei fodel datblygu talent arloesol sy'n cefnogi ac yn dathlu crewyr cerddoriaeth ifanc yng Nghymru.

DARGANFOD MWY

The Honey Sessions Logo.png

Prosiect diwydiant cerddoriaeth newydd a chyffrous sy’n anelu i gefnogi ac ysbrydoli ysgrifenwyr caneuon ifanc, artistiaid, cynhyrchwyr a rheolwyr prosiect sy’n gweithio ym myd hip-hop, rap a grime, r’n’b a cherddoriaeth bop yng Nghymru.

DARGANFOD MWY

LOGO_LIGHT.png

Mae Resonant yn brosiect sy’n torri tir newydd wrth geisio grymuso pobl ifanc (18-25 oed) sy’n uniaethu â rhywiau ymylol i weithio y tu ôl i’r llenni yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg.

DARGANFOD MWY

SUMMIT LOGO LLIW.png

Cynhadledd diwydiant cerddoriaeth i boble ifanc gan bobl ifanc

DARGANFOD MWY

transform letters colour transparent (1).png

Mae TransForm Music yn seiliedig ar ymgynghoriad â chyfranogwyr trawsryweddol ac anneuaidd y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru.

DARGANFOD MWY

Untitled design (18)_edited.jpg

Cyfuniad o bobl ifanc o’r un meddylfryd, 16-25 oed, yn cydweithio i gysylltu pobl ifanc â chyfleoedd yn y diwydiant cerddoriaeth.

DARGANFOD MWY

bottom of page