top of page
Summit 2024 Logo

Tridiau o Gynhadleddau Diwidiant Cerddoriaeth

MAKE A.I. DO IT!
(AR GYFER ARTISTIAID)

makeaidoitnotime.jpg

DYDD IAU CHWEFROR 22 - 3.30PM - 4.25PM - THE GATE - STWDIO UN

Ymunwch â ni am weithdy ymarferol ar ddefnyddio AI fel Artist, lle byddwn yn archwilio’r posibiliadau cyffrous y gall deallusrwydd artiffisial eu cynnig i gyfoethogi eich cerddoriaeth. Darganfyddwch sut y gall AI chwyldroi'r broses greadigol, gwella cynhyrchu cerddoriaeth, a grymuso artistiaid i gysylltu â'u cynulleidfa mewn ffyrdd arloesol.

Ein harweinydd gweithdy yw Lennon Williams, ffigwr amlochrog o’r diwydiant cerddoriaeth gyda dros 8 mlynedd o brofiad. Mae gan gefndir amrywiol Lennon, o ddechrau fel cyflwynydd radio i hyrwyddo ei ddigwyddiadau ei hun, ddealltwriaeth heb ei hail o arferion creadigol a diwydiannol y diwydiant cerddoriaeth.

Gyda’i ymchwil yn astudio’r berthynas rhwng AI a’r diwydiant cerddoriaeth mae gan Lennon ddealltwriaeth o’r dirwedd newidiol trwy astudio ffenomenoleg y dirwedd sy’n newid yn barhaus. Os ydych chi'n gerddor, yn rhywun o fewn y diwydiant, neu â diddordeb yn yr hyn sy'n digwydd yn y diwydiant cerddoriaeth, y gweithdy hwn yw'ch cyfle i aros ar y blaen i gromlin AI yn y diwydiant cerddoriaeth.

THE GATE.png

THE GATE 

Mae’r Gate mewn adeilad eglwys rhestredig Gradd II, gynt yn Yr Eglwys Bresbyteraidd Plasnewydd a neuadd ysgol. Fe'i lleolir yn Stryd Keppoch yn edrych dros Sgwâr Plasnewydd yn ardal y Rhath o Gaerdydd.

bottom of page