top of page
Summit 2024 Logo

Tridiau o Gynhadleddau Diwidiant Cerddoriaeth

CHWYLDRO REEL: A LLADDODD TIKTOK Y SEREN FIDEO? (GYDA CATRIN MORRIS)

Catrin Morris.jpg

DYDD IAU CHWEFROR 22 - 11.45AM - 12.30PM - THE GATE - PRIF YSTAFELL

Mewn oes sydd wedi’i dominyddu gan atyniad byr, bachog TikTok, mae’r diwydiant cerddoriaeth yn wynebu cwestiwn hollbwysig: A oes angen fideos cerddoriaeth draddodiadol ar artistiaid o hyd, neu a ddylent fod yn buddsoddi mewn cynnwys rîl bach, sy’n tynnu sylw?

 

Ymunwch â ni am sgwrs farchnata sy'n ymchwilio i dirwedd gyfnewidiol hyrwyddo cerddoriaeth, ar gyfer y don nesaf o bobl ifanc greadigol. Archwiliwch a yw dyfodol marchnata cerddoriaeth yn gorwedd yn y swyn cyflym o riliau, gan addo ffordd newydd i artistiaid gysylltu â'u cefnogwyr a catapult eu gyrfaoedd yn yr oes hon o synwyriadau firaol. P'un a ydych chi'n artist sy'n edrych i gysylltu â chynulleidfa newydd, yn rheolwr / label sy'n chwilio am yr elw gorau i'ch artist neu'n fideograffydd sy'n ceisio rhoi'r gwerth gorau posibl i'ch cleient; yna mae'r sgwrs hon ar eich cyfer chi.

 

Ymunwch â ni i ddatgelu cyfrinachau'r Chwyldro REEL hwn a'r hyn y mae'n ei olygu i'r genhedlaeth nesaf o sêr cerddoriaeth.

THE GATE.png

THE GATE 

Mae’r Gate mewn adeilad eglwys rhestredig Gradd II, gynt yn Yr Eglwys Bresbyteraidd Plasnewydd a neuadd ysgol. Fe'i lleolir yn Stryd Keppoch yn edrych dros Sgwâr Plasnewydd yn ardal y Rhath o Gaerdydd.

bottom of page