top of page
Summit 2024 Logo

Tridiau o Gynhadleddau Diwidiant Cerddoriaeth

GWEITHDY BYD ‘ZINES’ GYDA GUY CHALLENGER (CYLCHGRAWN ABABCB)

421493108_1169661334375635_3310730847850455378_n.jpg

DYDD IAU CHWEFROR 22 - 10.30AM - 12.15PM - THE GATE - STWDIO UN

Ymunwch â ni am Weithdy Creu Cylchgronau deniadol a rhyngweithiol! Darganfyddwch gelfyddyd hunanfynegiant trwy'r profiad creadigol ymarferol hwn. Dan arweiniad Guy Challenger, bydd y gweithdy hwn yn eich arwain drwy’r broses o lunio’ch cylchgrawn unigryw eich hun, o drafod syniadau i ddylunio a chydosod tudalennau.

Dysgwch dechnegau amrywiol, archwiliwch wahanol ddeunyddiau, a rhyddhewch eich creadigrwydd wrth i chi ddod â'ch syniadau'n fyw ar dudalennau eich cylchgrawn eich hun. P'un a ydych chi'n artist profiadol neu'n newydd i fyd gwneud zine, mae'r gweithdy hwn yn agored i bob lefel sgil. Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i gysylltu â chyd-grewyr, dysgu sgiliau newydd, a gadael gyda darn diriaethol o hunanfynegiant. Cofrestrwch nawr a chychwyn ar daith o archwilio artistig trwy fyd y zines!

THE GATE.png

THE GATE 

Mae’r Gate mewn adeilad eglwys rhestredig Gradd II, gynt yn Yr Eglwys Bresbyteraidd Plasnewydd a neuadd ysgol. Fe'i lleolir yn Stryd Keppoch yn edrych dros Sgwâr Plasnewydd yn ardal y Rhath o Gaerdydd.

bottom of page