top of page

Future Disrupter #4 Mirain Iwerydd


Ysgrifennwyd gan Isabella Crowther

“Y syniad tu ôl i Klust yw hyrwyddo, cefnogi, a dathlu cerddoriaeth Gymraeg a dwi’n credu gyda hynny fod yna botensial enfawr.” — Owain Elidir Williams o Klust.

Owain Elidir Williams yw Future Disruptor mis yma! Mae ei waith trwy Klust yn taflu pelydryn llachar ar y sin gerddoriaeth Gymraeg, gan anelu at roi'r gydnabyddiaeth y mae mor haeddiannol yn ei haeddu.

Sgroliwch yn sydyn drwy Klust ac rydych chi'n gweld staplau cerddoriaeth Gymraeg cyfarwydd fel Eädyth, Greta Isaac, ayyb ond hefyd artistiaid nad ydych chi erioed wedi'u gweld o'r blaen ac nad yw'r pwynt ynte? Dod o hyd i rywbeth newydd i blymio i mewn iddo gyntaf!

Mae Klust yn blatfform digidol yn unig fodd bynnag, mae Owain yn bwriadu ehangu’r platfform i fod yn gyhoeddiad amlgyfrwng. Ymhelaethodd, "Efallai y bydd dyddiau cyhoeddiad cerddoriaeth argraffedig wythnosol drosodd yn anffodus, ond mae lle arbennig o hyd ar gyfer rhifynnau diwedd blwyddyn. Yn ystod y cloi cyntaf, cefais fy ysbrydoli gan gylchgronau Cocoon - casgliad o draethodau byr o ystod eang o ysgrifenwyr am yr albyms sydd wedi eu helpu yn ystod y pandemig. Byddai'n anhygoel curadu rhywbeth tebyg am gerddoriaeth Gymraeg. Y prif nod yw datblygu Klust fel lle dibynadwy i bobl ddarganfod cerddoriaeth Gymraeg newydd ac os gellir cynnal hynny’n gynaliadwy dros y 10 mlynedd nesaf, byddwn yn fwy na hapus!”

Byddai trac newydd band yn saff yn nwylo Owain. Mae'n amlygu pa mor bwysig yw cael y cysylltiadau cyhoeddus yn iawn pan fydd artist wedi treulio cymaint o amser yn cael ei gerddoriaeth yn gywir. Nid yw ond yn briodol bod yr hyrwyddiad yn cael yr un faint o gariad a sylw fel y gall y gerddoriaeth fynd i mewn i gynifer o glustiau â phosib. “Rydw i wastad wedi ceisio rhoi fy hun yn esgidiau’r artistiaid – maen nhw’n treulio oriau ac oriau yn ysgrifennu’r delyneg ryfeddol honno neu’r riff bythgofiadwy hwnnw, felly mae’r un mor bwysig rhoi’r un sylw i fanylion i’r cynnwys hyrwyddo.”

Wrth drafod pwy oedd yn ei feddwl oedd yn gwneud gwaith da a phwy oedd yn ei ysbrydoli, roedd ganddo hyn i'w ddweud, "Rwy'n edmygu pobl fel Aled Thomas gan ei fod wedi gallu rhedeg Beast PR yn gynaliadwy ers dros 8 mlynedd. Mae yna hefyd rai pobl anhygoel sy'n gweithio'n ddiflino tu ôl i'r llenni wrth hwyluso a hybu cerddoriaeth Gymraeg felly mae pobl fel Gruff (Libertino) a Branwen (Ikaching) yn ysbrydoliaeth fawr.Dwi hefyd yn edrych lan at Neal + Andy o Focus Wales gan eu bod yn rhoi hyder i bobl fel fi gredu yn eich syniad a gwneud iddo weithio." Mae Owain hefyd yn cydnabod safle Klust i uno pobl o’r un anian â’i gilydd i gyffroi, profi, a darganfod cerddoriaeth newydd mewn gofod cynhwysol a blaengar. "Mae Klust eisiau cefnogi artistiaid Cymreig waeth beth fo'u genre, eu tarddiad, neu pwy ydyn nhw. Mae'n debyg bod y sin gerddoriaeth Gymraeg ar ei mwyaf amrywiol y bu erioed ar hyn o bryd ac mae Klust yn llwyfan i adlewyrchu'r amrywiaeth eang hwnnw o amrywiaeth. Mae cynrychiolaeth yn allwedd."

Ydych chi'n teimlo eich bod wedi'ch ysbrydoli? Nid ydym yn gwybod amdanoch chi ond rydym yn llawer yn Beacons Cymru!

5 views

Yorumlar


bottom of page